دانلود رایگان


پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالب بخش نخستمقدمه 5اهداف 6جامعه هدف 6تاریخچه ایجاد و توسعه پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 7مبانی مفهومی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان

دانلود رایگان فهرست مطالب

بخش نخست
مقدمه 5
اهداف 6
جامعه هدف 6
تاریخچه ایجاد و توسعه پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 7
مبانی مفهومی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 8
انگیزه ی انجام كار 8
عاملیت فردی 9
ارزش ها 9
علائق 01
محیط 01
مراحل تکامل انگیزه ی انجام كار
کاوش و شناسایی 00
تلاش و کسب شایستگی 01
انجام عمل و موفقیت 01
ملاحظات فرهنگی هنگام استفاده از پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان
فرهنگ 01
نفوذ و استیلای عوامل فرهنگی بر انگیزه ی انجام كار 01
پیشنهادات 05
بکارگیری پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان
مرور و بررسی 09
زمینه / محیط 09
زمان 11
راهنمایی ها و انجام آزمایشی پرسشنامه 11
دستوالعمل ها جهت امتبازدهی شاخصه های رفتاری
بروز کنجکاوی 11
اعمال آغازین 11
فرزانه یزدانی دفترچه راهنما ی نسخه 1.2 © پیشیاره-یزدانی کلیه حقوق نشر و تکثیر محفوظ
Page3
اولویت ها و ترجیح دادن ها 15
تلاش برای تاثیرگذاری 16
تلاش برای پرداختن به موارد جدید 12
تداوم و استمرار در کار 18
تکلیف محور بودن 11
ابراز رضایت از مهارت 10
تمرین برای کسب مهارت 11
تلاش برای حل مشکل 11
پیگیری فعالیت تاپایان و تکمیل آن 16
استقبال از چالش ها 12
سازماندهی و اداره یا اصلاح محیط 18
استفاده از تخیل و قدرت تصویرسازی های ذهنی 19
ارزیابی محیط 04
فضاها 11
اشیاء 10
محیط اجتماعی 10
شکلهای پرداختن به کار/ تکالیف 11
استفاده ازپرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان بمنظور هماهنگ نمودن اهداف و برنامه ریزی مداخلات
درمانی 04
مطالعه موردی : کارینا 11
آشنایی با کارینا 11
الزام بررسی و ارزیابی 16
دلائل منطقی برای استفاده از پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 12
مشاهده بالینی نخست 18
امتیازدهی نخستین مشاهده بالینی 19
مشاهده بالینی دوم 50
امتیازدهی دومین مشاهده بالینی 51
ارزیابی محیط 55
تفسیر امتیازات حاصله در پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 52
فرزانه یزدانی دفترچه راهنما ی نسخه 1.2 © پیشیاره-یزدانی کلیه حقوق نشر و تکثیر محفوظ
Page4
هماهنگ نمودن اهداف و برنامه ریزی مداخلات درمانی 58
نتایج حاصله 59
منابع و مآخذ 61
بخش دوم
– پیوست یک جدول کسب مهارت 61
پیوست دو برگه های امتیاز دهی -
فرم چکیده ارزیابی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم یک ( 66
فرم چکیده ارزیابی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم دو ( 62
فرم پیوستار انگیزه ی انجام كار پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم سه( 68
فرم ویژگی های محیطی

پرسشنامه


انگیزه


مقاله


انجام کار


کودکان


تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان - University of Illinois at Chicago

نتایج جستجوی پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان - University of Illinois at Chicago

پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان - تمام فایلها

پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی سیمان حفاری

کتاب درشتی

بررسی عملکرد پمپ‌های تزریق سرم و سرنگ موجود در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1393

تولید خوراک دام

الیاف پلی اتیلن

دانلود پروژه مهندسی برق کنترل دوجهته موتور DC با فیدبک دیجیتال

پاور تحقیقی رفتار سازمانی

قوانین سرانگشتی برای مهندسان شیمی (زبان اصلی)

روش ساخت مخازن سقف ثابت

دانلود بازی GTA V با حجم 4 مگابایت(فوق فشرده)