دانلود رایگان


درخت کشف منبع ردپا در محیط گرید - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پایاننامه ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد می کنیم و آن استفاده از یک درخت وزن دار براي کشف منبع است. ما از یک نقشه بیتی که تعداد خانه هاي آن به نسبت تعداد صفت

دانلود رایگان در این پایاننامه ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد می کنیم و آن استفاده از یک درخت وزن دار براي کشف منبع است. ما از یک نقشه بیتی که تعداد خانه هاي آن به نسبت تعداد صفت هاي موجود براي هر منبع است استفاده می کنیم. در واقع ما در این درخت در هر گره ردپایی از منابع موجود در فرزندان یا نسل هاي آن گره را خواهیم داشت و در نتیجه با رسیدن درخواست کاربر به هر یک از این گره ها در صورت وجود این منبع درخواست شده در فرزندان یا نسل ها، ما با استفاده از این ردپا می توانیم به صورت مستقیم و بدون مراجعه به گرههاي اضافی و ایجاد ترافیک غیرضروري به گرههاي که این منبع را در اختیار دارد دست پیدا کنیم. واژگان کلیدي : درخت وزن دار ، کشف منبع ، نقشه بیتی ، ردپایی در هر گره از فرزندان ، نسل هاي گره.

فهرست :

چکیده فارسی

مقدمه

فصل اول

مقدمه اي بر گرید و بحث کشف منبع در آن

مقدمه

مروري بر گرید

آشنایی با مسائل و چالشهاي مهم موجود در گرید

مفهوم کشف منبع در گرید

روشهاي استفاده شده براي کشف منبع در گرید

دید کلی از روش پیشنهادي خودمان

خلاصه و نتیجهگیري

فصل دوم

بررسی کارهاي مربوطه در زمینه کشف منبع

مقدمه

کشف منبع در گرید با استفاده از Rerouting Tables

روش پیشنهادي LI براي کشف منبع در محیط گرید

کشف منبع با استفاده از مقادیر اعتبار براي سازمانهاي مجازي

روش کشف منبع با استفاده از نقشه بیتی در گرید

سایر روشهاي کشف منبع

تفاوت روش پیشنهادي خودمان با روشهاي بحث شده

نتیجه گیري

فصل سوم

ارائه الگوریتم پیشنهادي

مقدمه

توصیف نقشههاي بیتی استفاده شده در الگوریتم

تشکیل درخت و توصیف الگوریتم

الگوریتم کشف منبع پیشنهادي (FRDT)

الگوریتم به روز رسانی

بهبود روش در یک محیط گرید واقعی

پیچیدگی مکانی و زمانی

خلاصه و نتیجهگیري

فصل چهارم

نتایج شبیه سازي

مقدمه

نتایج شبیه سازي

نتیجهگیري

فصل پنجم

مقدمه اي بر vhdl

فاکتورهاي قابل ملاحظه در ارزش vhdl

تعریف ورودي و خروجی

تحلیل یک برنامه vhdl

انواع داده ها data types

تعریف فیزیکی یک نوع داده

فصل ششم

نتیجهگیري و کارهاي آینده

نتیجهگیري

کارهاي آینده

فهرست منابع (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی)
منابع فارسی


الگوریتم به روز رسانی


انواع داده ها data types


بهبود روش در یک محیط گرید واقعی


پایان نامه رشته کامپیوتر


پیچیدگی مکانی و زمانی


تشکیل درخت و توصیف الگوریتم


چالشهاي مهم موجود در گرید


روش کشف منبع با استفاده از نقشه بیتی در گرید


سایر روشهاي کشف منبعمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه خانه سلامت

دانلود پروژه در مورد نقشه کشی صنعتی (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word ورد آماده پرینت)تعداد صفحات 83

بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

شرح ساده و آسان آرایه ی « تشبیه » و ارکان آن

مبانی شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت درس اجزا ماشین : آسیای گلوله ای

فایل روت آموزش روت گوشی galaxy j5 SM-J500Fاندروید 6.0.1

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم

نرم افزار تبدیل فایل اتوکد به مختصات

اموزش نقشه برداری