دانلود رایگان


موضوع: تحلیل عددی مقدار اصلی کوشی برای انتگرال­های از نوع نوسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} موضوع:تحلیل عددی مقدار اصلی کوشیبرای انتگرال­های از نوع نوسانی چکیدهدر این

دانلود رایگان

موضوع:

تحلیل عددی مقدار اصلی کوشیبرای انتگرال­های از نوع نوسانی
چکیده

در این پایان­نامه به محاسبه عددی مقداراصلی کوشی انتگرال­های شامل توابع نوسانی به فرم زیر، می­پردازیم


که در آن یکتابع هموار است، رابطه (1) زمانی موجود استکه تابع هموار درشرط هولدر، روی بازه ، صدق کند. در رابطه (1) عملا با دو مشکل مواجه هستیم، یکی نوسانی بودن و دیگری وجودیک نقطه منفرد از نوع کوشی است. از آنجایی­که براییکتابع هموار است، در این پایان­نامه روش دیگری را که براساس یک تقریب خاص از بوسیله سری­ برشی چندجمله­ای­های چبیشف می­باشد، پیشنهاد می­کنیم


که در شرط­های درونیابی هرمیت صدق می­کند و به­ چند­جمله­ای چبیشف نوعاول که با تعریف می­شود اشاره دارد. اکنون رابطه (1) با


تقریب زده می­شود، که در آن


گشتاور اصلاح شده نامیده می­شود.

در این پایان­نامه به توصیف یک روش از نوع درونیابیهرمیتی برای برآورد مقدار اصلی کوشی رابطه (1) و محاسبه گشتاور­های اصلاح شده شاملچندجمله­ای­های چبیشف نوع اول می­پردازیم. در ادامه تحلیل خطای مربوطه را ارائه می­دهیمو در نهایت کارایی روش با استفاده از چندین مثال عددی بررسی شده است.

کلمات کلیدی: مقداراصلی کوشی، درونیابی هرمیت، انتگرال نوسانی، تقریب، کوادراتور عددی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخه و مطالعه روی انواع انتگرالها 1

1ـ 1 تاریخچه معادلات انتگرال. 2

1ـ 2 تعاریف.. 3

1ـ 2ـ 1 قاعده لایب نیتز 3

1-3 دسته بندی معادلات انتگرال خطی. 5

1-3-1 معادلات انتگرال ولترا 5

1-3-2 معادلات انتگرال خطی فردهلم. 6

1-3-4 معادلات انتگرال منفرد 13

1-4 معادلهانتگرال کوشی نوع اول. 15

فصل دوم:تقریب و درونیابها 20

2ـ 1 درونیابی با چندجمله ایها 21

2ـ 1ـ 1 قضیه تقریب وایرشتراس.. 21

2ـ 1ـ 2 درونیابی لاگرانژ 21

2ـ 1ـ 3 درونیابی تکراری. 22

2ـ 1ـ 4 روش تفاضلات تقسیم شده 23

2ـ 1ـ 5 درو‌نیابی در نقاط چبیشف.. 28

2-1-6 درون‌یابی هرمیتی. 36

2-1-7 درون­یابی هرمیتی معمولی. 38

2-1-8 شکل لاگرانژ درون‌یاب هرمیتی. 40

فصل سوم:روشهای کوادراتور برای محاسبه عددی انتگرالها 45

3-1 کوادراتور عددی. 46

3- 1-1 مقدمه. 46

3ـ 2 روش ضرایب نامعین. 47

3ـ 2ـ 1 تعریف (شرایط هار) 48

3ـ 3 روش تکرار شده 50

3ـ 4 قواعد گاوس.. 51

3ـ 4ـ 1 توضیحات کلی. 51

3ـ 4ـ 2 قاعده گاوس– لژاندر 53

3ـ 4ـ 3 قواعد باز و بسته­ی گاوس– چبیشف.. 55

3ـ 4ـ 4 کوادراتور کلنشاو کورتیس... 57

3ـ 5 محاسبه­­ی خطا برای کوادراتور عددی 60

3ـ 5ـ 1 بسط یک خطا 60

3ـ 5ـ 1. تئوری پئانو 62

3ـ 5ـ 2 تخمین خطاها برای قواعد تکراری ( M پانل ) 66

3ـ 5ـ 3ـ بسط خطا برای روش گاوس– لژاندر 68

3ـ 5ـ 4ـ بسط خطا برای کوادراتور گاوس– چبیشف 70

فصل چهارم: تحلیل عددی مقدار اصلی کوشی برای انتگرال­های از نوع نوسانی.. 75

4- 1 مقدمه 77

4-2 ایدهروش بکارگیری شده 78

4-3 تحلیلخطا 80

فصل پنجم:مثالهای عددی.. 85

5-1 مثالهای عددی. 86مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
بسته آمادگی آزمون زبان EPT

مجموعه پرسش و پاسخ قانون کارخلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه

کنترل تماس و پیامک گوشی فرزندان اطلاعات بیشتر در فایل دریافتی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

پایان نامه درباره وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی و نوشتاری و گفتاری معیار طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی

نيروگاههاي آبي و انواع آن در شبكه توليد برق

دانلود آلبوم دختر گرمسیری علی راس کمالوند