دانلود رایگان


شیوع آنتی بادی های سرمی هپاتیت E در اهداکنندگان خون (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات101 - دانلود رایگاندانلود رایگان زمینه و هدف: هپاتیت E نوعی بیماری عفونی ویروسی است که کبد را درگیر می کند و می تواند از یک عفونت ساده بدون علامت تا یک بیماری برق آسا و کشندهخصوصا در زنان باردار،

دانلود رایگان

زمینه و هدف: هپاتیت E نوعی بیماری عفونی ویروسی است که کبد را درگیر می کند و می تواند از یک عفونت ساده بدون علامت تا یک بیماری برق آسا و کشندهخصوصا در زنان باردار، متغیر باشد.انتقال ویروس بیشتر از طریق مدفوعی-دهانی است. شیوع HEV در کشورهای در حال توسعه بین 35-10 درصد است و ایران احتمالا از جمله مناطق اندمیک برای هپاتیت E می باشد.

لذا با توجه به اهمیت شیوع هپاتیت E و بروز چندین اپیدمی در ایران و عدم مطالعه قبلی در این زمینه در بوشهر، این مطالعه انجام گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه

کلیات.......... 2

فصل دوم- مروری بر متون

1-2 انواع علل هپاتیت...... 7

1-1-2 علل حاد..... 7

2-1-2 علل مزمن..... 11

2-2 هپاتیت ویروسی..... 11

1-2-2 ویروس هپاتیت A ....... 12

2-2-2 ویروس هپاتیت B ........ 14

3-2-2 ویروس هپاتیت C ...... 18

4-2-2 ویروس هپاتیت D ............. 20

5-2-2 ویروس هپاتیت E .. 21

فصل سوم مواد و روش کار

روش کار... 34

1-3 روش آزمایشگاهی تست الایزا....... 35

1-1-3 مشخصات کیت....... 35

2-1-3 روش انجام آزمایش.. 36


فصل چهارم نتایج

1-4 شاخص های جمعیتی... 40

1-1-4 حجم نمونه به تفکیک جنسیت........... 40

2-1-4 حجم نمونه به تفکیک گروه های سنی..... 41

3-1-4 حجم نمونه به تفکیک نوع خون دهی...... 41

2-4 میزان شیوع در جمعیت..... 43

1-2-4 میزان شیوع آنتی HEV به تفکیک جنسیت..... 43

2-2-4 میزان شیوع آنتی HEV به تفکیک گروه های سنی.... 44

3-2-4 میزان شیوع آنتی HEV به تفکیک نوع خون دهی... 46

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 میزان شیوع آنتی HEV در جوامع مختلف..... 49

2-5 میزان شیوع آنتی HEV در گروه های مختلف سنی.... 52

3-5 میزان شیوع آنتی HEV بر اساس جنسیت..... 55

4-5 میزان شیوع آنتی HEV بر اساس نوع خون دهی.... 57

فصل ششم ضمیمه

1-6 شاخص های جمعیتی........ 62

2-6 میزان شیوع در جمعیت...... 66

خلاصه انگلیسی (Abstract) .... 76

رفرانس.... 79

فهرست تصاویر

تصویر 1-2 ویروس هپاتیت E ......... 22

تصویر 2-2 نمودار مراحل تولید آنتی بادی ضد HEV ... 24

الگوریتم 1-3 مراحل آزمایش......... 38

پیوست 1 – نمونه فرم پرسشنامه.............. 78

پیوست 2- مقاله فارسی....... 93


شیوع آنتی بادی های سرمی هپاتیت E در اهداکنندگان خون (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات101


هپاتیت E


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
انبار و اصول انبار داري

وکتور

اتصال بین مواد سرامیکی و فلزی

جوشکاری فراصوتی (پاورپوینت)

تحقیق ومقاله درباره نظریه سازمانهای یاد گیرنده

برق 125. کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان